17. des, 2020

Innlegg og kronikker som hovedverneombud

2. nov, 2020

Kronikken er fra 20.oktober 2020.

Er jeg positiv og god nok?

Som en følge av den velmenende posivitetstenkningen, er det suksesshistorier og de gode eksemplene som arbeidsgiver til stadighet vil trekke fram. Problemet er at hvis bare suksesshistorier skal være budskapet, så kan negative og kritikkverdige arbeidsforhold gå under radaren fordi det ikke passer inn med hvordan «vi», det vil si toppledelsen, vil at virksomheten skal fremstå som og bli oppfattet av andre. Kritikere og varslere kan ende opp med å bli sett på som bare enda mere brysomme og som en trussel mot omdømmet.

13. okt, 2020

Kronikken er fra 12.oktober 2020

Ledelsens betydning i koronaens tid

I en intern undersøkelse i UNN i regi av toppledelsen om den foreløpige håndteringen av pandemien, var et av svarene fra en leder at vedkommende hadde brukt mye tid på helseråd til de ansatte, brukt veldig mye tid og krefter på å trygge de ansatte på at det er trygt å gå på jobb. Vedkommende leder hadde følt seg mer som mere psykolog enn leder.

Jeg mener at dette eksempelet viser at en viktig lederoppgave også er omsorg, å trygge og ivareta egne ansatte. Opplevelsen av å være «mere psykolog enn leder» handler, slik jeg oppfatter det, nettopp om god ledelsesutøvelse og at det å være en god leder, er å prioritere de ansattes sikkerhet og trygghet.

4. sep, 2020

Kronikken er fra 2020.

Lagspill og kulturbygging

Daae la i sitt innlegg sterk vekt på lagspill og kulturbygging som grunnleggende for å forbedre samarbeid og kommunikasjon i Helse Nord og ikke minst i samarbeidsrelasjonene med UNN. Ved å trekke fram og understreke begrepene kulturbygging og lagspill, viser Daae at hun har forstått at hovedutfordringen i samarbeidet mellom UNN og Helse Nord har bestått i kommunikasjonen som har vært krevende. Daae sitt budskap handler om evnen til å spille hverandre gode og til å se helheten vi alle er en del av.

Som representant for arbeidsmiljøet og de ansattes arbeidsforhold i UNN, klinger begrepene lagspill og kulturbygging særdeles godt i mine ører og jeg finner ingen grunn til ikke å tro på hva Daae sier. Det er i seg selv et godt og tillitsvekkende utgangspunkt for å forbedre og styrke kommunikasjon og samarbeid internt i de enkelte helseforetakene, i Helse Nord og ikke minst mellom Helse Nord og UNN.

4. sep, 2020

Innlegg fra 2019.

«Dårlig ledelse» er dessverre ofte det riktige svaret

I«Dårlig ledelse er dårlig svar» i Dagens Næringsliv 17. november skriver administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten at det «blir for enkelt å skylde på ledelsen for alt som er vondt og vanskelig i arbeidslivet».

Riktignok kan ikke alt skyldes på dårlig ledelsesutøvelse, men Bratten burde i større grad fokusere på dårlig ledelse som årsak til utvikling av dårlige arbeidsmiljøer og økt sykefravær.