1. sep, 2020

Innlegget er fra 2016

Krigsforbryteren Shimon Peres

Da Peres fredag 30.september ble gravlagt på Mount Herzl (den nasjonale kirkegården i Jerusalem), deltok verdens ledere overgikk hverandre i å hylle hva de unisont kalte "en fredens mann". Midtøsten- analytiker Yehia Ghanem har sagt at mange vil huske Peres derimot som en krigsforbryter ikke minst på bakgrunn av Qana-massakren i 1996 (Al Jazeera, nettutgaven 28.september 2016). I et israelsk angrep på en sørlig libanesisk landsby ble minst 106 sivile drept, hvorav halvparten var barn. Peres var statsminister og politisk ansvarlig. At Peres beordret angrepet og massakren i Qana, er å regne som en krigsforbrytelse.

1. sep, 2020

Innlegget er fra 2016. Denne teksten ble skrevet før Trump ble valgt som president!

Rasistene vinner fram

Selv om ikke Trump skulle vinne det amerikanske presidentvalget i november, har han gitt sitt solide bidrag til å fremme det ytre høyres agenda, rasistene og hatgruppene. Talene er velkjente nok, men Trump er også svært aktiv på sosiale medier. Han har ved flere anledninger re-twitret meldinger fra rasistiske Twitter-brukere som for eksempel en person med kallenavnet @WhiteGenocideTM (Legum, J. 3 white supremacists on Twitter that inspire Donald Trump, nettstedet ThinkProgress 03.07.2016). Trump har i tillegg brukt og vist til en rasistisk ladet kriminalitetsstatistikk som sterkt overdrev andelen hvite drept av svarte i USA til å være 81 prosent (Frizell, S. GOP Shows White Supremacist's Tweet During Trump's Speech, Time Magazine 22.07.2016).

1. sep, 2020

Innlegget er fra 2016

Frykt som politisk kapital

Representanter fra det ytre høyre anklager liberale og venstreradikale partier og politikere for å være landsforrædere som undergraver de respektive nasjonenes sanne interesser og kulturelle særpreg og identitet. De angivelige landsforræderiske politikerne, anklages for å ha lagt veien åpen for en masseinnvandring som vil forandre Europa for alltid og føre til at de (hvite) etniske europeiske nasjonalitetene på sikt blir minoriteter i egne samfunn dominert av innvandrere og deres avkom med en ikke-europeisk kulturopprinnelse.

1. sep, 2020

Innlegget er fra 2016

Den hatefulle

Hat er en mektig følelse som kan motivere til de aller verste handlinger. Under gitte omstendigheter kan selv de mest normale av oss utvikle et hat og utføre hatefulle handlinger. Historien under opptakten til og under andre verdenskrig, viste for eksempel at mange som ble aktive nazister som selv på ulike måter bidro til forfølgelser og massedrap på "untermenschen", var høyst normale og konforme mennesker, enten nazistene var tyskere eller andre etniske europeere i de øvrige europeiske samfunnene som nazismen fikk sin innflytelse på gjennom krig og okkupasjon.

Etter andre verdenskrig er det blitt gjennomført en rekke psykologiske studier, tester og eksperimenter som viser at mennesker som er å anse som normale og ikke tilbøyelige til ekstremisme på forhånd, under gitte omstendigheter kan utvikle hat og utføre hate- og ondskapsfulle handlinger mot andre. Ergo er hat ikke noe som kan forbeholdes visse kategorier mennesker, men et fellesmenneskelig trekk som finnes potensielt i oss alle.

1. sep, 2020

Innlegget er fra 2016

Den nødvendige tilliten

God ledelse handler om å redusere kompleksitet, stress og frykt for utilstrekkelighet. Bare måten det kommuniseres på kan redusere eller øke uheldig kompleksitet. En ledelse som er uklar og dobbel i kommunikasjonen, kan risikere å skape usikkerhet og dermed utrygghet blant de ansatte. Resultatet kan bli en arbeids- og organisasjonskultur preget av nervøsitet og manglende tillit mellom ledelse og ansatte.