4. sep, 2020

Kronikken er fra 2008

Fundamentalismens vesen

Som fenomen inngår fundamentalismen i en historisk verdensarv som den vestlige sivilisasjon har gitt solide bidrag til. Derfor er det å se på fundamentalisme utelukkende med islamske fortegn, slik det til dels har vært en tendens til etter 11. september, en feilaktig kortslutning som overser den vestlige sivilisasjonens historiske betydning som premissleverandør og bidragsyter til ekstremistiske diskurser og praksiser.

4. sep, 2020

Kronikken er fra 2008

Helsevesenets paradoks

Én ting er å tilpasse seg økonomiske krav, en helt annen ting er når økonomiske styringsprinsipper utfordrer krav til forsvarlighet. Kortsiktige effektiviseringsgevinster kan lett komme i konflikt med faglige vurderinger begrunnet i mer langsiktige brukerbehov. Stadig økonomisering kan videre føre til en stresset arbeidssituasjon hvor redselen for å gjøre feil lettere griper om seg blant helsearbeidere (på bakgrunn av tidspress, lavere bemanning, strammere turnusplaner med mindre fleksibilitet).