Oversikt - Kommentarer, innlegg, essays og kronikker fra undertegnede. Tekstene er hentet fra Klassekampens arkiv lagt ut på nett. Essayet Forenklingens logikk fra 2002 er også lenket i pdf-format s.12-13. Essayet var forøvrig min første tekst på trykk i Klassekampen.

SEPTEMBER 2020 Dato
Innlegget/kronikken er fra 2003 0 0 3. sep, 2020
Innlegget/kronikken er fra 2003 0 0 3. sep, 2020
Innlegget/kronikken er fra 2003 0 0 3. sep, 2020
Innlegget/kronikken er fra 2003 0 0 3. sep, 2020
Innlegg/Essay fra 2002. s.12-13 0 0 3. sep, 2020
Innlegg/Essay fra 2002 0 0 3. sep, 2020